16. Obama*

100:-

Mozzarella cheese, feta cheese, gorgonzola cheese, tomatoes (fresh)